torsdag 7 februari 2013

Kommentera-mera-läxa!

Nu har ni fått träna er på hur man skriver en kvalitativ kommentar. Nu får ni i läxa att välja valfritt inlägg på bloggen Nolltvåor och skriva en kvalitativ kommentar till inlägget. Skriv ditt nick som namn.
Senast torsdag 14 februari ska du ha skrivit din kommentar. Lycka till!

Kom ihåg:

Om det finns andra kommentarer på inlägget, läs igenom de först och bidra med något eget.

Kriterier för kvalitativa kommentarer

1 kommentar: