onsdag 4 september 2013

Engelska läxor ht-13

Engelska läxor vecka 37-50, Läs och översätt texten. (torsdag-tisdag)
Vecka 37
Unit 1 Homes, our house s 6-7 Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva meningar om 3-5 av glosorna.
Vecka 38
Unit 1 Match the kitchen s 8-9 Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva meningar om 3-5 av glosorna.
Vecka 39
Unit 1 A house fit for a queen s 10-11 Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva meningar om 3-5 av glosorna.
Vecka 40
Unit 2 Fashion, How much does it cost? s 14-15
Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva meningar om 3-5 av glosorna.
Vecka 41
Unit 2 Fashion, Fashion then s 16-17
Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva meningar om 3-5 av glosorna.
Vecka 42
Unit 2 Fashion, Fashion now s 18-19
Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva meningar om 3-5 av glosorna.
Vecka 43
Unit 3 London, A walk in London s 22-23
Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva meningar om 3-5 av glosorna.
Vecka 44
LOV
Vecka 45
Unit 3 London, At the zoo s 24-25
Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva meningar om 3-5 av glosorna.
Vecka 46
Unit 3 London, A busy day s 26-27
Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva meningar om 3-5 av glosorna.
Vecka 47
Oregelbundna verb enligt arbetsbladet, (inga nya glosor)
Vecka 48
Unit 4 Movies, 1´m not scared s 30-31
Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva meningar om 3-5 av glosorna.
Vecka 49
Unit 4 Movies, Making movies s 32-33
Välj 10 valfria glosor att kunna stava och översätta. Kunna skriva veckans meningarna.
Vecka 50
Unit 11 Christmas,Christmas is for everyone s 83,
läs och översätt texten. Diagnos på unit 1-4, se läxpapper!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar